Trắc nghiệm Bài 31: Sự chuyển hóa năng lượng

  • 634 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ta có thể nhận biết được các dạng năng lượng như hóa năng, quang năng, điện năng khi chúng được biến đổi thành 

Xem đáp án

Ta có thể nhận biết được các dạng năng lượng như hóa năng, quang năng, điện năng khi chúng được biến đổi thành:

+ cơ năng

+ nhiệt năng

Chọn đáp án D


Câu 2:

Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được chuyển hóa thành nhiệt năng? 

Xem đáp án

Trong nồi cơm điện, năng lượng điện đã được chuyển hóa thành nhiệt năng.

Chọn đáp án B 


Câu 3:

Khi máy bơm nước hoạt động, điện năng biến đổi chủ yếu thành dạng năng lượng nào?

Xem đáp án

Khi máy bơm nước hoạt động, điện năng biến đổi chủ yếu thành động năng.

Chọn đáp án C


Câu 4:

Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì

Xem đáp án

Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì một phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng do ma sát với mặt đất và không khí.

Chọn đáp án D


Câu 5:

Ở nhà máy nhiệt điện thì 

Xem đáp án

Ở nhà máy nhiệt điện thì nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng

Chọn đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận