Câu hỏi:

28/12/2021 2,345

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:

“ Khi quả bóng được giữ yên trên cao, nó đang tích lũy năng lượng dạng (1) … . Khi thả rơi, (2) …  của nó chuyển hóa thành (3) …” .

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi quả bóng được giữ yên trên cao, nó đang tích lũy năng lượng dạng (1) thế năng. Khi thả rơi, (2) thế năng của nó chuyển hóa thành (3) động năng.

Chọn đáp án A 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ sau?

Xem đáp án » 28/12/2021 6,657

Câu 2:

Bàn là (bàn ủi) khi hoạt động đã có sự chuyển hóa từ

Xem đáp án » 28/12/2021 4,743

Câu 3:

Hành động nào sau đây gây lãng phí năng lượng

Xem đáp án » 28/12/2021 2,457

Câu 4:

Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được chuyển hóa thành nhiệt năng? 

Xem đáp án » 28/12/2021 2,215

Câu 5:

Ở nhà máy nhiệt điện thì 

Xem đáp án » 28/12/2021 1,406

Câu 6:

Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì

Xem đáp án » 28/12/2021 892

Bình luận


Bình luận