Câu hỏi:

28/12/2021 895

Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì một phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng do ma sát với mặt đất và không khí.

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ sau?

Xem đáp án » 28/12/2021 6,661

Câu 2:

Bàn là (bàn ủi) khi hoạt động đã có sự chuyển hóa từ

Xem đáp án » 28/12/2021 4,749

Câu 3:

Hành động nào sau đây gây lãng phí năng lượng

Xem đáp án » 28/12/2021 2,459

Câu 4:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:

“ Khi quả bóng được giữ yên trên cao, nó đang tích lũy năng lượng dạng (1) … . Khi thả rơi, (2) …  của nó chuyển hóa thành (3) …” .

Xem đáp án » 28/12/2021 2,346

Câu 5:

Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được chuyển hóa thành nhiệt năng? 

Xem đáp án » 28/12/2021 2,218

Câu 6:

Ở nhà máy nhiệt điện thì 

Xem đáp án » 28/12/2021 1,414

Bình luận


Bình luận