Câu hỏi:

28/12/2021 353

Ta có thể nhận biết được các dạng năng lượng như hóa năng, quang năng, điện năng khi chúng được biến đổi thành 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có thể nhận biết được các dạng năng lượng như hóa năng, quang năng, điện năng khi chúng được biến đổi thành:

+ cơ năng

+ nhiệt năng

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ sau?

Xem đáp án » 28/12/2021 6,662

Câu 2:

Bàn là (bàn ủi) khi hoạt động đã có sự chuyển hóa từ

Xem đáp án » 28/12/2021 4,753

Câu 3:

Hành động nào sau đây gây lãng phí năng lượng

Xem đáp án » 28/12/2021 2,460

Câu 4:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:

“ Khi quả bóng được giữ yên trên cao, nó đang tích lũy năng lượng dạng (1) … . Khi thả rơi, (2) …  của nó chuyển hóa thành (3) …” .

Xem đáp án » 28/12/2021 2,348

Câu 5:

Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được chuyển hóa thành nhiệt năng? 

Xem đáp án » 28/12/2021 2,219

Câu 6:

Ở nhà máy nhiệt điện thì 

Xem đáp án » 28/12/2021 1,414

Câu 7:

Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì

Xem đáp án » 28/12/2021 896

Bình luận


Bình luận