Câu hỏi:

29/12/2021 362

Các cấp độ cấu trúc của cơ thể lần lượt là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Các cấp độ cấu trúc của cơ thể lần lượt là: Tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 747

Câu 2:

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực …. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực 

Xem đáp án » 29/12/2021 708

Câu 3:

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 462

Câu 4:

Vật nào sau đây là vật sống? 

Xem đáp án » 29/12/2021 429

Câu 5:

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 301

Câu 6:

Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thể tích? 

Xem đáp án » 29/12/2021 202

Bình luận


Bình luận