Câu hỏi:

29/12/2021 703

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực …. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 739

Câu 2:

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 455

Câu 3:

Vật nào sau đây là vật sống? 

Xem đáp án » 29/12/2021 427

Câu 4:

Các cấp độ cấu trúc của cơ thể lần lượt là?

Xem đáp án » 29/12/2021 356

Câu 5:

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 299

Câu 6:

Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thể tích? 

Xem đáp án » 29/12/2021 201

Bình luận


Bình luận