Câu hỏi:

29/12/2021 781

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

A – lực tiếp xúc

B – lực tiếp xúc

C – lực không tiếp xúc

D – lực tiếp xúc

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực …. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực 

Xem đáp án » 29/12/2021 728

Câu 2:

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 475

Câu 3:

Vật nào sau đây là vật sống? 

Xem đáp án » 29/12/2021 453

Câu 4:

Các cấp độ cấu trúc của cơ thể lần lượt là?

Xem đáp án » 29/12/2021 374

Câu 5:

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 317

Câu 6:

Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thể tích? 

Xem đáp án » 29/12/2021 214

Bình luận


Bình luận