Câu hỏi:

29/12/2021 720

Dãy nào sau đây đều gồm các vật sống (vật hữu sinh)? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Vật hữu sinh (vật sống) là các vật thể có các đặc trưng sống.

Vậy cây tre, con cá, con mèo là vật sống.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực......................với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực 

Xem đáp án » 29/12/2021 2,183

Câu 2:

Em hãy xác định vật chịu tác dụng trực tiếp của lực trong hoạt động giáo viên cầm phấn viết lên bảng?

Xem đáp án » 29/12/2021 942

Câu 3:

Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo khối lượng? 

Xem đáp án » 29/12/2021 542

Câu 4:

Em hãy xác định vật gây ra lực trong hoạt động nâng tạ?

Xem đáp án » 29/12/2021 539

Câu 5:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 527

Câu 6:

Có các vật thể sau: xe máy, xe đạp, con người, con suối, con trâu, bóng đèn, thước kẻ. Số vật thể nhân tạo là 

Xem đáp án » 29/12/2021 346

Bình luận


Bình luận