Đề thi Giữa kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6 có đáp án - Bộ Cánh diều (Đề 2)

  • 653 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào dưới đây là biểu hiện của thải bỏ chất thải? 

Xem đáp án

Đáp án C

A – biểu hiện của thu nhận chất cần thiết.

B – biểu hiện của sinh sản.

C – biểu hiện của thải bỏ chất thải.

D – biểu hiện của cảm ứng.


Câu 2:

Đối tượng nghiên cứu nào sau đây thuộc lĩnh vực Hóa học? 

Xem đáp án

Đáp án D

A – đối lượng liên quan tới năng lượng thuộc lĩnh vực Vật lí.

B – đối lượng liên quan tới hành tinh thuộc lĩnh vực Thiên văn học.

C – đối tượng liên quan tới thu nhận và chuyển hóa ánh sáng Mặt Trời ở thực vật thuộc lĩnh vực Sinh học.

D – cánh cửa làm bằng sắt để ở ngoài trời, sắt kết hợp với oxy khi có mặt nước hoặc không khí ẩm. Trên bề mặt sắt gỉ hình thành những lớp vảy rất dễ vỡ. Vậy đối tượng liên quan tới sự biến đổi chất thuộc lĩnh vực Hóa học.


Câu 3:

Quy định nào sau đây thuộc quy định những việc cần làm trong phòng thực hành?

Xem đáp án

Đáp án B

A – việc không được làm.

B – việc cần làm .

C – việc không được làm, xảy ra bất kì sự cố nào cũng cần báo với giáo viên.

D – việc không được làm.


Câu 4:

Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo khối lượng? 

Xem đáp án

Đáp án A

A – đơn vị đo khối lượng

B – đơn vị đo thời gian

C – đơn vị đo thời gian

D – đơn vị đo thời gian


Câu 5:

Trong thang nhiệt độ Ken – vin nhiệt độ của nước đá đang tan là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong thang nhiệt độ Ken – vin nhiệt độ của nước đá đang tan là 273K.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận