Câu hỏi:

29/12/2021 154

Trong hình dưới, hai nam châm này hút hay đẩy nhau? Lực giữa 2 nam châm là lực tiếp xúc hay không tiếp xúc? 

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Hai nam châm đẩy nhau vì hai cực cùng tên đặt gần nhau và lực này là lực không tiếp xúc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực......................với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực 

Xem đáp án » 29/12/2021 2,183

Câu 2:

Em hãy xác định vật chịu tác dụng trực tiếp của lực trong hoạt động giáo viên cầm phấn viết lên bảng?

Xem đáp án » 29/12/2021 943

Câu 3:

Dãy nào sau đây đều gồm các vật sống (vật hữu sinh)? 

Xem đáp án » 29/12/2021 721

Câu 4:

Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo khối lượng? 

Xem đáp án » 29/12/2021 546

Câu 5:

Em hãy xác định vật gây ra lực trong hoạt động nâng tạ?

Xem đáp án » 29/12/2021 543

Câu 6:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 528

Câu 7:

Có các vật thể sau: xe máy, xe đạp, con người, con suối, con trâu, bóng đèn, thước kẻ. Số vật thể nhân tạo là 

Xem đáp án » 29/12/2021 347

Bình luận


Bình luận