Câu hỏi:

29/12/2021 967

Em hãy xác định vật chịu tác dụng trực tiếp của lực trong hoạt động giáo viên cầm phấn viết lên bảng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Vật chịu tác dụng trực tiếp của lực trong hoạt động giáo viên cầm phấn viết lên bảng là viên phấn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực......................với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực 

Xem đáp án » 29/12/2021 2,208

Câu 2:

Dãy nào sau đây đều gồm các vật sống (vật hữu sinh)? 

Xem đáp án » 29/12/2021 735

Câu 3:

Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo khối lượng? 

Xem đáp án » 29/12/2021 565

Câu 4:

Em hãy xác định vật gây ra lực trong hoạt động nâng tạ?

Xem đáp án » 29/12/2021 559

Câu 5:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 545

Câu 6:

Có các vật thể sau: xe máy, xe đạp, con người, con suối, con trâu, bóng đèn, thước kẻ. Số vật thể nhân tạo là 

Xem đáp án » 29/12/2021 356

Bình luận


Bình luận