Câu hỏi:

29/12/2021 69

Buộc đầu dây cao su lên giá đỡ treo vào đầu còn lại một túi nilong đựng nước. Dựa vào dấu hiệu nào sau đây để biết túi nilong đựng nước tác dụng vào dây cao su một lực?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Dựa vào dấu hiệu:

- Túi nilong đựng nước không rơi

- Túi nilong đựng nước bị biến dạng

- Dây cao su dãn ra để biết túi nilong đựng nước tác dụng vào dây cao su một lực.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực......................với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực 

Xem đáp án » 29/12/2021 2,181

Câu 2:

Em hãy xác định vật chịu tác dụng trực tiếp của lực trong hoạt động giáo viên cầm phấn viết lên bảng?

Xem đáp án » 29/12/2021 942

Câu 3:

Dãy nào sau đây đều gồm các vật sống (vật hữu sinh)? 

Xem đáp án » 29/12/2021 718

Câu 4:

Em hãy xác định vật gây ra lực trong hoạt động nâng tạ?

Xem đáp án » 29/12/2021 539

Câu 5:

Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo khối lượng? 

Xem đáp án » 29/12/2021 537

Câu 6:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 527

Câu 7:

Có các vật thể sau: xe máy, xe đạp, con người, con suối, con trâu, bóng đèn, thước kẻ. Số vật thể nhân tạo là 

Xem đáp án » 29/12/2021 343

Bình luận


Bình luận