Câu hỏi:

29/12/2021 162

Đối tượng nghiên cứu nào sau đây thuộc lĩnh vực Hóa học? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

A – đối lượng liên quan tới năng lượng thuộc lĩnh vực Vật lí.

B – đối lượng liên quan tới hành tinh thuộc lĩnh vực Thiên văn học.

C – đối tượng liên quan tới thu nhận và chuyển hóa ánh sáng Mặt Trời ở thực vật thuộc lĩnh vực Sinh học.

D – cánh cửa làm bằng sắt để ở ngoài trời, sắt kết hợp với oxy khi có mặt nước hoặc không khí ẩm. Trên bề mặt sắt gỉ hình thành những lớp vảy rất dễ vỡ. Vậy đối tượng liên quan tới sự biến đổi chất thuộc lĩnh vực Hóa học.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực......................với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực 

Xem đáp án » 29/12/2021 2,181

Câu 2:

Em hãy xác định vật chịu tác dụng trực tiếp của lực trong hoạt động giáo viên cầm phấn viết lên bảng?

Xem đáp án » 29/12/2021 942

Câu 3:

Dãy nào sau đây đều gồm các vật sống (vật hữu sinh)? 

Xem đáp án » 29/12/2021 718

Câu 4:

Em hãy xác định vật gây ra lực trong hoạt động nâng tạ?

Xem đáp án » 29/12/2021 539

Câu 5:

Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo khối lượng? 

Xem đáp án » 29/12/2021 537

Câu 6:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 527

Câu 7:

Có các vật thể sau: xe máy, xe đạp, con người, con suối, con trâu, bóng đèn, thước kẻ. Số vật thể nhân tạo là 

Xem đáp án » 29/12/2021 344

Bình luận


Bình luận