Câu hỏi:

05/01/2022 1,957

Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào sau đây? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

Việt Nam nằm hoàn toàn trong khu vực nội chí tuyến nên nước ta nằm ở đới khí hậu nhiệt đới.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong đất?

Xem đáp án » 05/01/2022 1,685

Câu 2:

Khu vực nào sau đây có rừng nhiệt đới điển hình nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 1,365

Câu 3:

Ở nước ta, rừng khộp phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 733

Câu 4:

Rừng nhiệt đới không có ở khu vực nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 659

Câu 5:

Cây công nghiệp lâu năm thường được trồng trên loại đất nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 554

Câu 6:

Đất mặn ở nước ta chủ yếu có các loại cây nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 449

Bình luận


Bình luận