Câu hỏi:

05/01/2022 432

Đất mặn ở nước ta chủ yếu có các loại cây nào sau đây? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

Ở nước ta, các loài cây sú, vẹt, đước, bần chỉ phát triển và phân bố trên loại đất ngập mặn. Đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, dọc ven biển.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 1,938

Câu 2:

Thành phần nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong đất?

Xem đáp án » 05/01/2022 1,655

Câu 3:

Khu vực nào sau đây có rừng nhiệt đới điển hình nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 1,358

Câu 4:

Ở nước ta, rừng khộp phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 722

Câu 5:

Rừng nhiệt đới không có ở khu vực nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 654

Câu 6:

Cây công nghiệp lâu năm thường được trồng trên loại đất nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 543

Bình luận


Bình luận