Câu hỏi:

05/01/2022 721

Ở nước ta, rừng khộp phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Rừng khộp là một kiểu rừng xen cây lá rụng đặc trưng với cây họ Dầu, là rộng chiếm ưu thế ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á (Lào, Thái Lan, Campuchia, Mianma). Ở Việt Nam, rừng khộp phân bố chủ yếu ở Tây Nguyên, Ninh Thuận và Bình Thuận.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 1,938

Câu 2:

Thành phần nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong đất?

Xem đáp án » 05/01/2022 1,655

Câu 3:

Khu vực nào sau đây có rừng nhiệt đới điển hình nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 1,358

Câu 4:

Rừng nhiệt đới không có ở khu vực nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 653

Câu 5:

Cây công nghiệp lâu năm thường được trồng trên loại đất nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 542

Câu 6:

Đất mặn ở nước ta chủ yếu có các loại cây nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 431

Bình luận


Bình luận