Câu hỏi:

06/01/2022 939

Sinh vật trên Trái Đất tập trung chủ yếu ở 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên Trái Đất không có khối khí nào sau đây?

Xem đáp án » 06/01/2022 6,312

Câu 2:

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?

“Lấy Dạ Trạch làm nơi kháng chiến

Mơ ngày về đánh chiếm Long Biên

Nhiều năm kham khổ liên miên

Hỏi ai ngang dọc khắp miền sậy lau?”

Xem đáp án » 06/01/2022 2,674

Câu 3:

Trên thế giới không có đại dương nào sau đây? 

Xem đáp án » 06/01/2022 1,643

Câu 4:

Biện pháp nào sau đây thường không sử dụng để ứng phó trước khi xảy ra thiên tai?

Xem đáp án » 06/01/2022 720

Câu 5:

Năm 248, Triệu Thị Trinh và anh trai phất cờ khởi nghĩa ở vùng 

Xem đáp án » 06/01/2022 555

Câu 6:

Công cuộc cải cách đất nước của Khúc Thừa Dụ có nội dung và ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 06/01/2022 377

Bình luận


Bình luận