Câu hỏi:

06/01/2022 103

Thiên nhiên cung cấp những điều kiện cần thiết cho con người không gồm có

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên Trái Đất không có khối khí nào sau đây?

Xem đáp án » 06/01/2022 6,264

Câu 2:

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?

“Lấy Dạ Trạch làm nơi kháng chiến

Mơ ngày về đánh chiếm Long Biên

Nhiều năm kham khổ liên miên

Hỏi ai ngang dọc khắp miền sậy lau?”

Xem đáp án » 06/01/2022 2,612

Câu 3:

Trên thế giới không có đại dương nào sau đây? 

Xem đáp án » 06/01/2022 1,613

Câu 4:

Sinh vật trên Trái Đất tập trung chủ yếu ở 

Xem đáp án » 06/01/2022 898

Câu 5:

Biện pháp nào sau đây thường không sử dụng để ứng phó trước khi xảy ra thiên tai?

Xem đáp án » 06/01/2022 705

Câu 6:

Năm 248, Triệu Thị Trinh và anh trai phất cờ khởi nghĩa ở vùng 

Xem đáp án » 06/01/2022 525

Câu 7:

Nhân tố nào sau đây quyết định đến sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất? 

Xem đáp án » 06/01/2022 354

Bình luận


Bình luận