Câu hỏi:

06/01/2022 257

Mực nước ngầm phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dao động thủy triều lớn nhất vào các ngày nào sau đây? 

Xem đáp án » 06/01/2022 2,317

Câu 2:

Các chất khí chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính là

Xem đáp án » 06/01/2022 1,486

Câu 3:

Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở 

Xem đáp án » 06/01/2022 1,477

Câu 4:

Lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Chăm-pa thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay? 

Xem đáp án » 06/01/2022 1,323

Câu 5:

Các tầng cao của khí quyển có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 06/01/2022 636

Câu 6:

Thương cảng nổi tiếng nhất ở Vương quốc Phù Nam là 

Xem đáp án » 06/01/2022 409

Câu 7:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thành phần hữu cơ trong đất?

Xem đáp án » 06/01/2022 364

Bình luận


Bình luận