Câu hỏi:

14/01/2022 121

Điện trở có công dụng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D. Vì tụ điện ngăn cản dòng một chiều, cuộn cảm chặn dòng xoay chiều.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 211

Câu 2:

Trong các tụ sau, tụ nào phân cực:

Xem đáp án » 14/01/2022 171

Câu 3:

 Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 146

Câu 4:

Đơn vị đo điện trở là:

Xem đáp án » 14/01/2022 124

Câu 5:

Công thức tính hệ số phẩm chất:

Xem đáp án » 14/01/2022 122

Câu 6:

Công thức tính dung kháng là:

Xem đáp án » 14/01/2022 101

Bình luận


Bình luận