Câu hỏi:

14/01/2022 192

Phát biểu nào sau đây đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các tụ sau, tụ nào phân cực:

Xem đáp án » 14/01/2022 154

Câu 2:

 Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 132

Câu 3:

Đơn vị đo điện trở là:

Xem đáp án » 14/01/2022 115

Câu 4:

Điện trở có công dụng:

Xem đáp án » 14/01/2022 109

Câu 5:

Công thức tính hệ số phẩm chất:

Xem đáp án » 14/01/2022 109

Câu 6:

Công thức tính dung kháng là:

Xem đáp án » 14/01/2022 91

Bình luận


Bình luận