Câu hỏi:

15/01/2022 74

Kí hiệu của tụ hóa là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D.

Vì đáp án A là tụ cố định, đáp án B là tụ biến đổi, đáp án C là tụ bán chỉnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 178

Câu 2:

Trong các tụ sau, tụ nào phân cực:

Xem đáp án » 14/01/2022 138

Câu 3:

 Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 127

Câu 4:

Đơn vị đo điện trở là:

Xem đáp án » 14/01/2022 106

Câu 5:

Điện trở có công dụng:

Xem đáp án » 14/01/2022 102

Câu 6:

Công thức tính hệ số phẩm chất:

Xem đáp án » 14/01/2022 101

Câu 7:

Công thức tính dung kháng là:

Xem đáp án » 14/01/2022 87

Bình luận


Bình luận