Câu hỏi:

14/01/2022 208

Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A. Vì linh kiện có 2 tiếp giáp P – N là tranzito, 3 tiếp giáp P – N tirixto, các lớp bán dẫn ghép nối tiếp là triac.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Tirixto cho dòng điện đi qua khi:

Xem đáp án » 14/01/2022 347

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 162

Câu 3:

Công dụng của tirixto:

Xem đáp án » 14/01/2022 158

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 157

Câu 5:

Linh kiện điôt có:

Xem đáp án » 14/01/2022 142

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 123

Bình luận


Bình luận