Câu hỏi:

17/01/2022 71

Công dụng của điôt bán dẫn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Giải thích:

Điôt tiếp điểm có công dụng tách sóng và trộn tần.

Điôt ổn áp có công dụng ổn định điện áp một chiều.

Điôt chỉnh lưu có công dụng biến dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Tirixto cho dòng điện đi qua khi:

Xem đáp án » 14/01/2022 314

Câu 2:

Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có:

Xem đáp án » 14/01/2022 175

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 148

Câu 4:

Công dụng của tirixto:

Xem đáp án » 14/01/2022 146

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 140

Câu 6:

Linh kiện điôt có:

Xem đáp án » 14/01/2022 121

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây không đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 112

Bình luận


Bình luận