Câu hỏi:

14/01/2022 142

Linh kiện điôt có:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A. Vì điôt bán dẫn không có cực G; A1, A2 là cực của điac.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Tirixto cho dòng điện đi qua khi:

Xem đáp án » 14/01/2022 347

Câu 2:

Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có:

Xem đáp án » 14/01/2022 207

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 162

Câu 4:

Công dụng của tirixto:

Xem đáp án » 14/01/2022 158

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 157

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 123

Bình luận


Bình luận