Câu hỏi:

14/01/2022 194

Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Sự thay đổi trạng thái của tín hiệu đó là:

Xem đáp án » 14/01/2022 361

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 337

Câu 3:

 Mạch điều khiển tín hiệu:

Xem đáp án » 14/01/2022 281

Câu 4:

Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, biến áp có nhiệm vụ:

Xem đáp án » 14/01/2022 188

Câu 5:

Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, Đ1 và C có nhiệm vụ:

Xem đáp án » 14/01/2022 145

Câu 6:

Đâu là sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu:

Xem đáp án » 15/01/2022 143

Bình luận


Bình luận