Câu hỏi:

14/01/2022 143

Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, Đ1 và C có nhiệm vụ:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Sự thay đổi trạng thái của tín hiệu đó là:

Xem đáp án » 14/01/2022 360

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 336

Câu 3:

 Mạch điều khiển tín hiệu:

Xem đáp án » 14/01/2022 281

Câu 4:

Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

Xem đáp án » 14/01/2022 191

Câu 5:

Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, biến áp có nhiệm vụ:

Xem đáp án » 14/01/2022 187

Câu 6:

Đâu là sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu:

Xem đáp án » 15/01/2022 141

Bình luận


Bình luận