Câu hỏi:

15/01/2022 122

Đâu là sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Sự thay đổi trạng thái của tín hiệu đó là:

Xem đáp án » 14/01/2022 326

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 307

Câu 3:

 Mạch điều khiển tín hiệu:

Xem đáp án » 14/01/2022 243

Câu 4:

Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

Xem đáp án » 14/01/2022 167

Câu 5:

Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, biến áp có nhiệm vụ:

Xem đáp án » 14/01/2022 162

Câu 6:

Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, Đ1 và C có nhiệm vụ:

Xem đáp án » 14/01/2022 109

Bình luận


Bình luận