Câu hỏi:

14/01/2022 11,815

Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ. Để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện Chọn biểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án hoặc nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án nếu đang ở chế độ biểu mẫu.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối tượng?

Xem đáp án » 14/01/2022 9,884

Câu 2:

Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để:

Xem đáp án » 14/01/2022 7,968

Câu 3:

Để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 6,711

Câu 4:

Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:

Xem đáp án » 14/01/2022 4,285

Câu 5:

Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,551

Câu 6:

Cho các thao tác:

(1) Gõ tên cho biểu mẫu rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard

(3) Chọn kiểu cho biểu mẫu rồi nhấn Next

(4) Chọn cách bố trí biểu mẫu rồi nhấn Next

(5) Trong hộp thoại Form Wizard, chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries, tiếp theo là chọn các trường đưa vào biểu mẫu rồi nhấn Next

Trình tự các thao tác để có thể thực hiện tạo biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ sẽ là:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,055

Bình luận


Bình luận