Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 6 (có đáp án): Biểu mẫu

  • 413 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối tượng?

Xem đáp án

Các đối tượng trong bảng chọn đối tượng là:

+ Bảng (table) dùng để lưu trữ dữ liệu

+ Mẫu hỏi (query) dùng để sắp xêp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng

+ Biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thông tin.

+ Báo cáo (report) được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.

Đáp án: B


Câu 2:

Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để:

Xem đáp án

Trong Access , biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập, sửa chữa và hiện thông tin.

Đáp án: C


Câu 3:

Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:

Xem đáp án

Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard…

Đáp án: B


Câu 4:

Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn:

Xem đáp án

Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form in Design View.

Đáp án: A


Câu 5:

Các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu, gồm: 

Xem đáp án

Các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu, gồm:

+ Thay đổi nội dung các tiêu đề

+ Sử dụng phông chữ tiếng Việt

+ Di chuyển các trường (Thực hiện khi con trỏ hình bàn tay)

+ Thay đổi kích thước trường (Thực hiện khi con trỏ hình mũi tên 2 đầu).

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận