Câu hỏi:

14/01/2022 1,054

Cho các thao tác:

(1) Gõ tên cho biểu mẫu rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard

(3) Chọn kiểu cho biểu mẫu rồi nhấn Next

(4) Chọn cách bố trí biểu mẫu rồi nhấn Next

(5) Trong hộp thoại Form Wizard, chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries, tiếp theo là chọn các trường đưa vào biểu mẫu rồi nhấn Next

Trình tự các thao tác để có thể thực hiện tạo biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ sẽ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trình tự các thao tác để thực hiện tạo biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ là:

+ Chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard

+ Trong hộp thoại Form Wizard, chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries, tiếp theo là chọn các trường đưa vào biểu mẫu rồi nhấn Next

+ Chọn cách bố trí biểu mẫu rồi nhấn Next

+ Chọn kiểu cho biểu mẫu rồi nhấn Next

+ Gõ tên cho biểu mẫu rồi nháy Finish

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:

Xem đáp án » 14/01/2022 11,813

Câu 2:

Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối tượng?

Xem đáp án » 14/01/2022 9,883

Câu 3:

Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để:

Xem đáp án » 14/01/2022 7,966

Câu 4:

Để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 6,711

Câu 5:

Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:

Xem đáp án » 14/01/2022 4,284

Câu 6:

Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,549

Bình luận


Bình luận