Câu hỏi:

14/01/2022 2,981

Trong một trường THPT có xây dựng một CSDL quản lý điểm Học Sinh. Người Quản trị CSDL có phân quyền truy cập cho các đối tượng truy cập vào CSDL. Theo em cách phân quyền nào dưới đây hợp lý:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách phân quyền hợp lý là HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xoá; BGH: Xem. Vì chỉ có GVBM mới có thể cập nhật thông tin trong CSDL.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây không phải là bảo mật thông tin trong hệ CSDL?

Xem đáp án » 14/01/2022 12,301

Câu 2:

Các yếu tố tham gia trong việc bảo mật hệ thống như mật khẩu, mã hoá thông tin cần phải:

Xem đáp án » 14/01/2022 9,142

Câu 3:

Bảng phân quyền cho phép:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,869

Câu 4:

Người có chức năng phân quyền truy cập là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 4,747

Câu 5:

Các giải pháp cho việc bảo mật CSDL gồm có:

Xem đáp án » 14/01/2022 4,298

Câu 6:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,463

Bình luận


Bình luận