Câu hỏi:

14/01/2022 501

Thông thường, người dùng muốn truy cập vào hệ CSDL cần cung cấp: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thông thường, người dùng muốn truy cập vào hệ CSDL cần cung cấp tên tài khoản và mật khẩu. Dựa vào hai thông tin này, hệ quản trị CSDL xác minh để cho phep hay từ chối quyền truy cập vào CSDL.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây không phải là bảo mật thông tin trong hệ CSDL?

Xem đáp án » 14/01/2022 12,429

Câu 2:

Các yếu tố tham gia trong việc bảo mật hệ thống như mật khẩu, mã hoá thông tin cần phải:

Xem đáp án » 14/01/2022 9,176

Câu 3:

Bảng phân quyền cho phép:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,907

Câu 4:

Người có chức năng phân quyền truy cập là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 4,773

Câu 5:

Các giải pháp cho việc bảo mật CSDL gồm có:

Xem đáp án » 14/01/2022 4,335

Câu 6:

Trong một trường THPT có xây dựng một CSDL quản lý điểm Học Sinh. Người Quản trị CSDL có phân quyền truy cập cho các đối tượng truy cập vào CSDL. Theo em cách phân quyền nào dưới đây hợp lý:

Xem đáp án » 14/01/2022 3,013

Câu 7:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,474

Bình luận


Bình luận