Câu hỏi:

14/01/2022 9,154

Các yếu tố tham gia trong việc bảo mật hệ thống như mật khẩu, mã hoá thông tin cần phải:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các yếu tố tham gia trong việc bảo mật hệ thống như mật khẩu, mã hoá thông tin cần phải thường xuyên thay đổi để tằng cường tính bảo mật.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây không phải là bảo mật thông tin trong hệ CSDL?

Xem đáp án » 14/01/2022 12,324

Câu 2:

Bảng phân quyền cho phép:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,876

Câu 3:

Người có chức năng phân quyền truy cập là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 4,748

Câu 4:

Các giải pháp cho việc bảo mật CSDL gồm có:

Xem đáp án » 14/01/2022 4,304

Câu 5:

Trong một trường THPT có xây dựng một CSDL quản lý điểm Học Sinh. Người Quản trị CSDL có phân quyền truy cập cho các đối tượng truy cập vào CSDL. Theo em cách phân quyền nào dưới đây hợp lý:

Xem đáp án » 14/01/2022 2,984

Câu 6:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,463

Bình luận


Bình luận