Câu hỏi:

14/01/2022 430

Hệ điều hành mạng là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : B

Hệ điều hành mạng là hệ điều hành có thêm chức năng phục vụ việc quản lý mạng, kết nối mạng toàn cầu Internet.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ điều hành được khởi động:

Xem đáp án » 14/01/2022 459

Câu 2:

Hãy cho biết câu nào trong những câu dưới đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành?

Xem đáp án » 14/01/2022 395

Câu 3:

Nhược điểm của hệ điều hành UNIX là:

Xem đáp án » 14/01/2022 322

Câu 4:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 232

Câu 5:

Theo em hệ điều hành nào đang được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam?

Xem đáp án » 14/01/2022 207

Câu 6:

Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về hệ điều hành Windows:

Xem đáp án » 14/01/2022 168

Bình luận


Bình luận