Câu hỏi:

14/01/2022 401

Hãy cho biết câu nào trong những câu dưới đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : C

Xu hướng phát triển hệ điều hành là có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn, có nhiều tính năng hơn, khai thác các tài nguyên của máy tốt hơn, chi phí thấp, đọc, chỉnh sửa, bổ sung và sử dụng mà không vi phạm bản quyền.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ điều hành được khởi động:

Xem đáp án » 14/01/2022 475

Câu 2:

Hệ điều hành mạng là:

Xem đáp án » 14/01/2022 438

Câu 3:

Nhược điểm của hệ điều hành UNIX là:

Xem đáp án » 14/01/2022 325

Câu 4:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 233

Câu 5:

Theo em hệ điều hành nào đang được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam?

Xem đáp án » 14/01/2022 209

Câu 6:

Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về hệ điều hành Windows:

Xem đáp án » 14/01/2022 169

Bình luận


Bình luận