Trắc nghiệm Bài 13 (có đáp án): Một số hệ điều hành thông dụng

  • 366 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Theo em hệ điều hành nào đang được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án : C

Hệ điều hành WINDOWS đang được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam vì giao diện dễ sử dụng, cung cấp nhiều công cụ xử lí đa phương tiện và làm việc trong môi trường mạng…


Câu 2:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án : D

+ MS- DOS là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng, sử dụng giao diện dòng lệnh.

+ Windows là hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay. Có một số đực trưng: chế độ đa nhiệm, sử dụng giao diện đồ họa dựa trên cơ sở các cửa sổ, bảng chọn, hộp thoại, biểu tượng và cơ chế chỉ thị bằng chuột, cung cấp công cụ đồ họa, đa phương tiện, đảm bảo khả năng làm việc trong môi trường mạng.

+ Unix là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng được thiết kế cho máy lớn. Linux là hệ điều hành được phát triển trên Unix, có mã nguồn mở.


Câu 3:

Hệ điều hành mạng là:

Xem đáp án

Đáp án : B

Hệ điều hành mạng là hệ điều hành có thêm chức năng phục vụ việc quản lý mạng, kết nối mạng toàn cầu Internet.


Câu 4:

Đâu là phiên bản của hệ điều hành Linux:

Xem đáp án

Đáp án : A

Linux được sử dụng rộng rãi ở châu âu. Phiên bản của hệ điều hành Linux là UBUNTU.


Câu 5:

Hãy cho biết câu nào trong những câu dưới đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành?

Xem đáp án

Đáp án : C

Xu hướng phát triển hệ điều hành là có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn, có nhiều tính năng hơn, khai thác các tài nguyên của máy tốt hơn, chi phí thấp, đọc, chỉnh sửa, bổ sung và sử dụng mà không vi phạm bản quyền.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận