Câu hỏi:

14/01/2022 122

Đâu là phiên bản của hệ điều hành Linux:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Linux được sử dụng rộng rãi ở châu âu. Phiên bản của hệ điều hành Linux là UBUNTU.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ điều hành được khởi động:

Xem đáp án » 14/01/2022 475

Câu 2:

Hệ điều hành mạng là:

Xem đáp án » 14/01/2022 439

Câu 3:

Hãy cho biết câu nào trong những câu dưới đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành?

Xem đáp án » 14/01/2022 401

Câu 4:

Nhược điểm của hệ điều hành UNIX là:

Xem đáp án » 14/01/2022 325

Câu 5:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 233

Câu 6:

Theo em hệ điều hành nào đang được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam?

Xem đáp án » 14/01/2022 209

Câu 7:

Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về hệ điều hành Windows:

Xem đáp án » 14/01/2022 169

Bình luận


Bình luận