Câu hỏi:

26/01/2022 50

Câu 1. Người ta sử dụng dụng cụ nào để lập bản vẽ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Người ta sử dụng các dụng cụ vẽ như bút chì, thước kẻ, compa, ê ke, …để lập bản vẽ kĩ thuật.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 7. Hệ thống CAD có cấu tạo gồm mấy phần?

Xem đáp án » 26/01/2022 77

Câu 2:

Câu 5. Ưu điểm thứ hai của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án » 26/01/2022 75

Câu 3:

Câu 8. Phần cứng gồm mấy loại thiết bị?

Xem đáp án » 26/01/2022 71

Câu 4:

Câu 3. Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có ưu điểm gì?

Xem đáp án » 26/01/2022 65

Câu 5:

Câu 6. Ưu điểm thứ ba của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án » 26/01/2022 65

Câu 6:

Câu 4. Ưu điểm đầu tiên của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án » 26/01/2022 63

Câu 7:

Câu 2. Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có mấy ưu điểm cơ bản?

Xem đáp án » 26/01/2022 57

Bình luận


Bình luận