Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có đáp án (Mới nhất)

  • 255 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Người ta sử dụng dụng cụ nào để lập bản vẽ?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Người ta sử dụng các dụng cụ vẽ như bút chì, thước kẻ, compa, ê ke, …để lập bản vẽ kĩ thuật.


Câu 2:

Câu 2. Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có mấy ưu điểm cơ bản?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có 3 ưu điểm cơ bản:

1. Bản vẽ được lập chính xác và nhanh chóng

2. Dễ dàng sửa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ

3. Giải phóng được con người ra khỏi công việc nặng nhọc và đơn điệu.


Câu 3:

Câu 3. Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có ưu điểm gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có 3 ưu điểm cơ bản:

1. Bản vẽ được lập chính xác và nhanh chóng

2. Dễ dàng sửa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ

3. Giải phóng được con người ra khỏi công việc nặng nhọc và đơn điệu.


Câu 4:

Câu 4. Ưu điểm đầu tiên của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có 3 ưu điểm cơ bản:

1. Bản vẽ được lập chính xác và nhanh chóng

2. Dễ dàng sửa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ

3. Giải phóng được con người ra khỏi công việc nặng nhọc và đơn điệu.


Câu 5:

Câu 5. Ưu điểm thứ hai của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có 3 ưu điểm cơ bản:

1. Bản vẽ được lập chính xác và nhanh chóng

2. Dễ dàng sửa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ

3. Giải phóng được con người ra khỏi công việc nặng nhọc và đơn điệu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận