Câu hỏi:

26/01/2022 38

Câu 10. Photoshop là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Phần mềm xây dựng mô hình ba chiều với các chuyển động để tạo thành các phim hoạt động là khái niệm 3Dstudio.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 7. Hệ thống CAD có cấu tạo gồm mấy phần?

Xem đáp án » 26/01/2022 78

Câu 2:

Câu 5. Ưu điểm thứ hai của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án » 26/01/2022 77

Câu 3:

Câu 8. Phần cứng gồm mấy loại thiết bị?

Xem đáp án » 26/01/2022 72

Câu 4:

Câu 6. Ưu điểm thứ ba của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án » 26/01/2022 68

Câu 5:

Câu 3. Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có ưu điểm gì?

Xem đáp án » 26/01/2022 67

Câu 6:

Câu 4. Ưu điểm đầu tiên của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án » 26/01/2022 65

Câu 7:

Câu 2. Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có mấy ưu điểm cơ bản?

Xem đáp án » 26/01/2022 58

Bình luận


Bình luận