Câu hỏi:

26/01/2022 76

Câu 7. Hệ thống CAD có cấu tạo gồm mấy phần?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hệ thống CAD có cấu tạo gồm 2 phần: phần cứng và phần mềm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 5. Ưu điểm thứ hai của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án » 26/01/2022 75

Câu 2:

Câu 8. Phần cứng gồm mấy loại thiết bị?

Xem đáp án » 26/01/2022 71

Câu 3:

Câu 6. Ưu điểm thứ ba của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án » 26/01/2022 65

Câu 4:

Câu 3. Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có ưu điểm gì?

Xem đáp án » 26/01/2022 64

Câu 5:

Câu 4. Ưu điểm đầu tiên của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án » 26/01/2022 63

Câu 6:

Câu 2. Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có mấy ưu điểm cơ bản?

Xem đáp án » 26/01/2022 56

Bình luận


Bình luận