Câu hỏi:

26/01/2022 40

Câu 14. Ứng dụng đầu tiên của phần mềm AutoCAD trong kĩ thuật là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Phần mềm AutoCAD có ứng dụng trong vẽ kĩ thuật là:

1. Bản vẽ hai chiều

2. Mô hình vật thể ba chiều.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 5. Ưu điểm thứ hai của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án » 26/01/2022 77

Câu 2:

Câu 7. Hệ thống CAD có cấu tạo gồm mấy phần?

Xem đáp án » 26/01/2022 77

Câu 3:

Câu 8. Phần cứng gồm mấy loại thiết bị?

Xem đáp án » 26/01/2022 71

Câu 4:

Câu 3. Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có ưu điểm gì?

Xem đáp án » 26/01/2022 66

Câu 5:

Câu 6. Ưu điểm thứ ba của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án » 26/01/2022 66

Câu 6:

Câu 4. Ưu điểm đầu tiên của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính là:

Xem đáp án » 26/01/2022 65

Câu 7:

Câu 2. Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có mấy ưu điểm cơ bản?

Xem đáp án » 26/01/2022 58

Bình luận


Bình luận