Câu hỏi:

27/01/2022 178

Câu 5. Cơ cấu phân phối khí xupap đặt có cấu tạo như thế nào so với cơ cấu phân phối khí xupap treo?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Do xupap được đặt trong thân máy nên con đội 2 trực tiếp dẫn động xupap 4 mà không cần các chi tiết dẫn động trung gian.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 14. Khi động cơ 4 kì làm việc, xupap nạp mở mấy lần trong 1 chu trình?

Xem đáp án » 27/01/2022 2,832

Câu 2:

Câu 15. Khi động cơ 4 kì làm việc, xupap thải mở mấy lần trong 1 chu trình?

Xem đáp án » 27/01/2022 968

Câu 3:

Câu 6. Cơ cấu phân phối khí dùng xupap nào được sử dụng phổ biến hơn?

Xem đáp án » 27/01/2022 694

Câu 4:

Câu 3. Người ta chia cơ cấu phân phối khí làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 438

Câu 5:

Câu 1. Cơ cấu phân phối khí giúp:

Xem đáp án » 27/01/2022 315

Câu 6:

Câu 4. Có mấy loại cơ cấu phân phối khí dùng xupap?

Xem đáp án » 27/01/2022 239

Bình luận


Bình luận