Câu hỏi:

27/01/2022 962

Câu 15. Khi động cơ 4 kì làm việc, xupap thải mở mấy lần trong 1 chu trình?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Trong 1 chu trình, động cơ chỉ thải 1 lần nên xupap thải chỉ mở 1 lần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 14. Khi động cơ 4 kì làm việc, xupap nạp mở mấy lần trong 1 chu trình?

Xem đáp án » 27/01/2022 2,829

Câu 2:

Câu 6. Cơ cấu phân phối khí dùng xupap nào được sử dụng phổ biến hơn?

Xem đáp án » 27/01/2022 686

Câu 3:

Câu 3. Người ta chia cơ cấu phân phối khí làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 434

Câu 4:

Câu 1. Cơ cấu phân phối khí giúp:

Xem đáp án » 27/01/2022 311

Câu 5:

Câu 4. Có mấy loại cơ cấu phân phối khí dùng xupap?

Xem đáp án » 27/01/2022 233

Câu 6:

Câu 5. Cơ cấu phân phối khí xupap đặt có cấu tạo như thế nào so với cơ cấu phân phối khí xupap treo?

Xem đáp án » 27/01/2022 176

Bình luận


Bình luận