Câu hỏi:

27/01/2022 85

Câu 8. Nước chỉ đi theo một đường là qua đường nối tắt về bơm khi:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Nhiệt độ nước xấp xỉ giới hạn cho phép, nước vừa qua két, vừa theo đường lối tắt về bơm nên đáp án B sai

+ Nhiệt độ nước vượt quá giới hạn cho phép, nước chỉ đi qua két làm mát nên đáp án C sai.

+ Do B và C sai nên đáp án D sai

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 5. Đâu không phải là hệ thống làm mát bằng nước?

Xem đáp án » 27/01/2022 923

Câu 2:

Câu 1. Nhiệt độ của chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép là nhờ hệ thống nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 632

Câu 3:

Câu 2. Theo chất làm mát, hệ thống làm mát được chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 320

Câu 4:

Câu 4. Hệ thống làm mát bằng không khí có chi tiết đặc trưng là:

Xem đáp án » 27/01/2022 187

Câu 5:

Câu 3. Hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng là:

Xem đáp án » 27/01/2022 145

Câu 6:

Câu 15. Chi tiết đặc trưng cho hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức là:

Xem đáp án » 27/01/2022 122

Bình luận


Bình luận