Câu hỏi:

27/01/2022 67

Câu 14. Trên động cơ làm mát bằng không khí, người ta bố trí thêm bộ phận nào để lầm mát

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Người ta bố trí thêm các bộ phận trên để tăng lượng không khí đi qua các cánh tản nhiệt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 5. Đâu không phải là hệ thống làm mát bằng nước?

Xem đáp án » 27/01/2022 905

Câu 2:

Câu 1. Nhiệt độ của chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép là nhờ hệ thống nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 602

Câu 3:

Câu 2. Theo chất làm mát, hệ thống làm mát được chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 304

Câu 4:

Câu 4. Hệ thống làm mát bằng không khí có chi tiết đặc trưng là:

Xem đáp án » 27/01/2022 171

Câu 5:

Câu 3. Hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng là:

Xem đáp án » 27/01/2022 123

Câu 6:

Câu 15. Chi tiết đặc trưng cho hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức là:

Xem đáp án » 27/01/2022 111

Câu 7:

Câu 13. Van hằng nhiệt có thể mở cho nước đi theo mấy đường?

Xem đáp án » 27/01/2022 74

Bình luận


Bình luận