Câu hỏi:

08/02/2022 170

Câu 11. Hệ thống khởi động bằng khí nén khởi động bằng cách:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích:

+ Đáp án A: Dùng sức người là hệ thống khởi động bằng tay.

+ Đáp án B. Dùng động cơ điện một chiều là hệ thống khởi động bằng động cơ điện

+ Đáp án C: Dùng động cơ xăng cỡ nhỏ là hệ thống khởi động bằng động cơ phụ

+ Đáp án D: Dùng khí nén là hệ thống khởi động bằng khí nén.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 15. Bộ phận điều khiển của hệ thống khởi động bằng động cơ điện là:

Xem đáp án » 08/02/2022 411

Câu 2:

Câu 7. Hãy cho biết, có mấy cách khởi động bằng tay?

Xem đáp án » 08/02/2022 291

Câu 3:

Câu 14. Khớp truyền động truyền động theo mấy chiều?

Xem đáp án » 08/02/2022 271

Câu 4:

Câu 13. Đối với hệ thống khởi động bằng động cơ điện, động cơ làm việc nhờ dòng điện 1 chiều lấy từ đâu?

Xem đáp án » 08/02/2022 193

Câu 5:

Câu 3. Hệ thống khởi động đầu tiên trong phân loại là?

Xem đáp án » 08/02/2022 154

Câu 6:

Câu 2. Hệ thống khởi động được chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 08/02/2022 144

Bình luận


Bình luận