Câu hỏi:

08/02/2022 191

Câu 13. Đối với hệ thống khởi động bằng động cơ điện, động cơ làm việc nhờ dòng điện 1 chiều lấy từ đâu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đối với hệ thống khởi động bằng động cơ điện, động cơ làm việc nhờ dòng điện một chiều lấy từ acquy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 15. Bộ phận điều khiển của hệ thống khởi động bằng động cơ điện là:

Xem đáp án » 08/02/2022 406

Câu 2:

Câu 7. Hãy cho biết, có mấy cách khởi động bằng tay?

Xem đáp án » 08/02/2022 289

Câu 3:

Câu 14. Khớp truyền động truyền động theo mấy chiều?

Xem đáp án » 08/02/2022 267

Câu 4:

Câu 11. Hệ thống khởi động bằng khí nén khởi động bằng cách:

Xem đáp án » 08/02/2022 168

Câu 5:

Câu 3. Hệ thống khởi động đầu tiên trong phân loại là?

Xem đáp án » 08/02/2022 151

Câu 6:

Câu 2. Hệ thống khởi động được chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 08/02/2022 142

Bình luận


Bình luận