Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 30: Hệ thống khởi động có đáp án (Mới nhất)

  • 786 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Nhiệm vụ của hệ thống khởi động:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nhiệm vụ của hệ thống khởi động: làm quay trục khuỷu động cơ đến số vòng quay nhất định để động cơ có thể tự nổ máy được.


Câu 2:

Câu 2. Hệ thống khởi động được chia làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Hệ thống khởi động được chia làm 4 loại:

1. Hệ thống khởi động bằng tay

2. Hệ thống khởi động bằng động cơ điện

3. Hệ thống khởi động bằng động cơ phụ

4. Hệ thống khởi động bằng khí nén.


Câu 3:

Câu 3. Hệ thống khởi động đầu tiên trong phân loại là?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hệ thống khởi động được chia làm 4 loại:

1. Hệ thống khởi động bằng tay

2. Hệ thống khởi động bằng động cơ điện

3. Hệ thống khởi động bằng động cơ phụ

4. Hệ thống khởi động bằng khí nén.


Câu 4:

Câu 4. Hệ thống khởi động thứ hai trong phân loại là?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hệ thống khởi động được chia làm 4 loại:

1. Hệ thống khởi động bằng tay

2. Hệ thống khởi động bằng động cơ điện

3. Hệ thống khởi động bằng động cơ phụ

4. Hệ thống khởi động bằng khí nén.


Câu 5:

Câu 5. Hệ thống khởi động thứ ba trong phân loại là?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hệ thống khởi động được chia làm 4 loại:

1. Hệ thống khởi động bằng tay

2. Hệ thống khởi động bằng động cơ điện

3. Hệ thống khởi động bằng động cơ phụ

4. Hệ thống khởi động bằng khí nén.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận